PHÒNG HỌP TẦNG 10

PHÒNG HỌP TẦNG 10 - Rộng(m) 5 - Dài(m) 20 * Setup - Rạp hát 100 khách - Chữ U 60 khách - Lớp học 60 khách

PHÒNG HỌP TẦNG 10 0

6.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP TẦNG 10 1

6.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP TẦNG 10 2

6.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP TẦNG 10 3

6.000.000 VNĐ

Mô tả

PHÒNG HỌP TẦNG 10
- Rộng(m) 5
- Dài(m) 20
* Setup
- Rạp hát 100 khách
- Chữ U 60 khách
- Lớp học 60 khách

PHÒNG HỌP TẦNG 10

Đặt tiệc

Tiện nghi

  • ĐIỀU HÒA
  • WI-FI
  • HOA TƯƠI
  • MICRO
  • ĐÓN TIẾP VIÊN
  • BỤC PHÁT BIỂU
  • KỸ THUẬT VIÊN
  • BẢNG HƯỚNG DẪN HỘI NGHỊ
  • MÁY CHIẾU MÀN CHIẾU