PHÒNG HỌP HOA MAI

PHÒNG HỌP HOA MAI - Rộng 14m - Dài 18m * Setup - Rạp hát 220 khách - Chữ U 150 khách - Lớp học 150 khách

PHÒNG HỌP HOA MAI 0

9.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP HOA MAI 1

9.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP HOA MAI 2

9.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP HOA MAI 3

9.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP HOA MAI 4

9.000.000 VNĐ

PHÒNG HỌP HOA MAI 5

9.000.000 VNĐ

Mô tả

PHÒNG HỌP HOA MAI
- Rộng 14m
- Dài 18m
* Setup
- Rạp hát 220 khách
- Chữ U 150 khách
- Lớp học 150 khách

PHÒNG HỌP HOA MAI

Đặt tiệc

Tiện nghi

  • ĐIỀU HOÀ
  • MÀN HÌNH LED
  • HOA TƯƠI
  • WIFI
  • MICRO
  • ĐÓN TIẾP VIÊN
  • BỤC PHÁT BIỂU
  • KỸ THUẬT VIÊN
  • BẢNG HƯỚNG DẪN HỘI NGHỊ